Assistent Manager

njoy fitness wassenaar
  • Toegevoegd op: 10 maart 2020
  • Wassenaar
Bedrijfsomschrijving

Njoy Fitness is een lifestyle fitnessclub waar iedereen zich thuis voelt. Fitnessen op niveau in een gemoedelijke sfeer. Njoy Fitness zit in Den Haag, Wassenaar en Noordwijk. Lees verder

Vacature omschrijving

De Assistent Clubmanager legt eindverantwoording af aan de Clubmanager van Njoy Fitness.

Functie omschrijving

Functie: Assistent Clubmanager
Leidinggevende: Clubmanager

Doel van de functie

• Je werkt in een team en zorgt ervoor dat er continue nieuwe mensen lid worden van de club. Je zorgt assisteert de clubmanager met de maandelijkse en jaarlijkse sales-, retentie-, budgettaire- en andere doelen worden gehaald. Je motiveert, traint en ontwikkelt alle personeelsleden in overleg met de clubmanager. Je bent verantwoordelijk voor algehele hygiëne van de club en ook voor het uiterlijk ervan. Je zult individueel moeten werken, maar ook als een deel van het team.

Werkomgeving

• Je werkt in de club, waar je je team van collega’s leidt i.s.m. de clubmanager, zodat je perfecte faciliteiten en een perfecte service aan de leden kunt bieden. Je brengt verslag uit aan de clubmanager van Njoy Fitness.

Voornaamste verantwoordelijkheden

1. Communicatie

• Je onderhoudt contact met de clubmanager over alle aspecten van de productie, werkzaamheden en administratie van de club. Je onderhoudt een open communicatie over alle zaken die te maken hebben met werkzaamheden binnen de club.
• Je onderhoudt maandelijks contact met de clubmanager over alle aspecten met betrekking tot de sales en operationele activiteiten.

2. Verkoop en Productie

• Indien de clubmanager afwezig is bespreek je met alle personeelsleden de dagelijkse sales- en retentiecijfers en de statistieken van de club in alle categorieën met als doel om de verkopen te verhogen, een optimaal serviceniveau te garanderen en de doeleinden van het bedrijf te halen.
• Indien de clubmanager afwezig is ben je verantwoordelijk voor het houden van dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse vergaderingen met het personeel om de bedrijfsuitvoering te evalueren en vervolgens bij te sturen, om te motiveren en te begeleiden om zo de doelstellingen te realiseren.
• Indien de clubmanager afwezig is stel je maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse doelen voor al de omzetgenererende activiteiten die samenhangen met de doelstellingen of hoger zijn dan de doelstellingen van het bedrijf.
• Je bent te allen tijde bereid en beschikbaar om in te springen en te helpen bij het verkoopproces door persoonlijk lidmaatschapverkopen te leiden en rondleidingen te geven.
• Je bent i.s.m. de clubmanager verantwoordelijk voor het trainen en ontwikkelen van het personeel. Je doet dit door regelmatig trainingssessies te houden m.b.v. systemen en werktuigen die zijn voorbereid door het bedrijf.
• Je bent verantwoordelijk voor de groepslessen alszijnde een “Groepslescoördinator”
• Deze functie houdt in: – lesrooster up to date houden
– kwaliteit van de groepslessen controleren en bijsturen
– samenstellen van het vakantierooster
– contacten onderhouden met de groepslesinstructeurs
– bij afwezigheid van een instructeur een vervanger regelen
– bij roosterwijzigingen dit tijdig aangeven via website nieuwsbrief etc…
– eventuele nieuwe lessen toevoegen aan het rooster i.o.m. de clubmanager

3. Operationele en administratieve verantwoordelijkheden

• Je overlegt regelmatig met het personeel over het behouden van de algehele hygiëne van de club. Je houdt dagelijks een complete operationele controle, je evalueert elke dag en houdt jezelf op de hoogte van alle operationele onderwerpen.
• Indien de clubmanager afwezig is ben je verantwoordelijk voor het behandelen van alle klachten van leden voordat zij escaleren en tot gevolg hebben dat de tevredenheid van de leden vermindert.
• Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks en wekelijks indelen van alle personeelsleden voor het groepslesrooster, waardoor je ervoor zorgt dat er altijd iemand in kan vallen binnen het vooraf goed gekeurde budget.
• Je bent verantwoordelijk voor het toepassen van alle gedragslijnen, procedures en filosofieën van het bedrijf. Samen met de clubmanager disciplineer je het personeel daar waar nodig.

Persoonlijk profiel

• Je hebt bewezen een succesvol assistent manager te zijn of binnen dit bedrijf of een vergelijkbare organisatie relevante succesvolle ervaring te hebben opgedaan.
• Je kunt goed met een computer omgaan en probleemloos werken in een windowsomgeving.
• Je beschikt over sterke motivatie, mensenkennis en communicatieve vaardigheden.
• Je bent bereid lange dagen te maken, eventueel gepaard gaande met gesplitste diensten.
• Je bent gedreven om hoge standaarden voor klantenservice en zorg te halen en te overtreffen. Je traint alle personeelsleden in de Njoy Fitness filosofie.
• Je bent bereid alle management- en verkooptrainingen te volgen die door het bedrijf aangeboden worden.
• Je bent een ambitieuze medewerker en beschikt over sterke organisatorische vaardigheden.
• Je bent besluitvaardig.
• Je beschikt over een hoge voortvarendheid en een hoog verlangen om alle gezette doeleinden te behalen.
• Je beschikt over het vermogen om orders te geven en taken te delegeren teneinde maximale resultaten te behalen.
• Je bent een probleemoplosser en biedt optimale begeleiding aan het personeel.
• Je beschikt over een hoog professioneel niveau en bent eerlijk en integer.
• Je beschikt over het vermogen om alle geïnstalleerde systemen en procedures te volgen en te helpen deze uit te voeren.

Gedragscode

• De acties en houding van de Club Manager dienen als het voorbeeld voor wat acceptabel is volgens de bedrijfsstandaarden. Als vuistregel geldt; denk eerst na voordat je iets doet en voorkom dat je dingen doet of zegt die je niveau van integriteit en de integriteit van de bedrijfsstandaarden, het beleid en de procedures te ondermijnen of verminderen.
• Demonstreer altijd een enthousiaste houding door te glimlachen, door de toon van je stem en door je algemene gedrag.
• Draag voortdurend bij aan de algehele hygiëne en veiligheid van je werkomgeving en de club in het algemeen.

Kledingvoorschriften

• De kledingvoorschriften zijn simpel, kleed jezelf te allen tijde voor succes met gepaste zakelijke kleding; (Njoy kleding) waarbij je je aan strikte persoonlijke hygiëne houdt.
• Je ziet er op toe dat al het personeel zich kleed tijdens werktijden in de aan hen verstrekte bedrijfskleding (Njoy kleding)

Vacature details
Assistent vestiging manager
  • ProvincieZuid-Holland
  • DienstverbandLoondienst
  • Baan type Fulltime